Welkom bij Van Zijl Casemanagement

De enorme kosten terugdringen die u als werkgever hebt wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt. Dat is de ambitie van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement.

Het is een ambitie die wij delen met veel werkgevers, arbodiensten en andere hulpverleners op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie. Maar wij denken dat het beter kan dan het nu vaak gaat, en dat het dus ook beter moet.

Van Zijl Casemanagement is opgericht door mr. J.P.M. (Joop) van Zijl. In zijn praktijk als advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl te Tilburg ziet hij steeds weer hoe werkgevers kansen op besparingen laten liggen. Kleine werkgevers, maar ook middelgrote en grote. Vanuit de overtuiging dat het beter moet en vanuit de wetenschap hoe het beter kan, heeft hij het initiatief genomen tot het aanbieden van een vorm van casemanagement die de kosten van arbeidsongeschikte werknemers daadwerkelijk tot een minimum kan beperken.

Nieuws

●●●

Gedifferentieerde premies berekenen

Gedifferentieerde premie WGA berekenen van jaar:
2015 2016 2017

Om de hoogte van uw gedifferentieerde premies (WGA en Ziektewet) voor het jaar 2017 te kunnen berekenen, dient u de volgende gegevens in te vullen:

Premieplichtige loonsom:
2011: €
2012: €
2013: €
2014: €
2015: €
Geschatte premieplichtige loonsom 2017:

Sector: *

* Bij een premieplichtige loonsom in 2015 van > € 3.220.000 behoeft deze vraag niet te worden beantwoord.

Bedrag van de in 2015 betaalde en aan u toe te rekenen WGA-uitkeringen van werknemers:

Bedrag van de in 2015 betaalde en aan u toe te rekenen Ziektewetuitkeringen van flexwerkers (Ziektewet):N.B.: De uitslag van deze berekening is niet geldig indien u niet gedurende de gehele periode van 2011 tot en met 2015 werkgever bent geweest.

Elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste uitkomsten van de bovenstaande berekeningen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Kennismakingsgesprek

Hebt u belangstelling voor de dienstverlening van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement? Vul dan onderstaande gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

●●●