Welkom bij Van Zijl Casemanagement

De enorme kosten terugdringen die u als werkgever hebt wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt. Dat is de ambitie van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement.

Het is een ambitie die wij delen met veel werkgevers, arbodiensten en andere hulpverleners op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie. Maar wij denken dat het beter kan dan het nu vaak gaat, en dat het dus ook beter moet.

Van Zijl Casemanagement is opgericht door mr. J.P.M. (Joop) van Zijl. In zijn praktijk als advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl te Tilburg ziet hij steeds weer hoe werkgevers kansen op besparingen laten liggen. Kleine werkgevers, maar ook middelgrote en grote. Vanuit de overtuiging dat het beter moet en vanuit de wetenschap hoe het beter kan, heeft hij het initiatief genomen tot het aanbieden van een vorm van casemanagement die de kosten van arbeidsongeschikte werknemers daadwerkelijk tot een minimum kan beperken.

Nieuws

●●●

Gedifferentieerde premies berekenen

Gedifferentieerde premie WGA berekenen van jaar:
2018 2019 2020

Om de hoogte van uw gedifferentieerde premies (WGA en Ziektewet) voor het jaar 2020 te kunnen berekenen, dient u de volgende gegevens in te vullen:

Premieplichtige loonsom:
2014: €
2015: €
2016: €
2017: €
2018: €
Geschatte premieplichtige loonsom 2020:

Sector: *

* Bij een premieplichtige loonsom in 2018 van > € 3.370.000 behoeft deze vraag niet te worden beantwoord, behoudens voor de sector 52 Uitzendbedrijven.

Bedrag van de in 2018 betaalde en aan u toe te rekenen WGA-uitkeringen van werknemers:

Bedrag van de in 2018 betaalde en aan u toe te rekenen Ziektewetuitkeringen van flexwerkers (Ziektewet):Elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste uitkomsten van de bovenstaande berekeningen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Kennismakingsgesprek

Hebt u belangstelling voor de dienstverlening van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement? Vul dan onderstaande gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

●●●