Wat kost een arbeidsongeschikte werknemer?

Dat een langdurig arbeidsongeschikte werknemer de werkgever veel geld kost, is werkgevers wel bekend. Maar hoe veel geld het echt kost, is maar bij weinigen bekend.

Wilt u weten wat een langdurig arbeidsongeschikte werknemer kost? Bekijk dan de video hieronder!
Behalve dat zieke werknemers geen bijdrage leveren aan de productiviteit en misschien moeten worden vervangen, kosten allereerst natuurlijk de arbodienst en het re-integratiebedrijf geld. Verder moet tijdens ziekte twee jaar loon worden doorbetaald. En als het UWV vindt dat bij de re-integratie door de arbodienst of door de werkgever fouten zijn gemaakt, dan legt het UWV de werkgever een loonsanctie op en komt daar nog eens een jaar loondoorbetaling bovenop. Het grootste deel van de kosten ontstaat echter als het UWV na twee jaar arbeidsongeschiktheid een WGA-uitkering aan de werknemer toekent. Deze WGA-uitkering levert de werkgever nog tien jaar een enorme kostenpost op. Al met al kunnen de kosten van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer oplopen tot bijna zeven jaarsalarissen voor een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA en tot zelfs meer dan elf jaarsalarissen voor een (grote) werkgever die geen eigenrisicodrager is voor de WGA!

Een deel van deze kosten kan worden verzekerd, maar ook dan krijgt de werkgever vaak achteraf de rekening gepresenteerd in de vorm van een gestegen premie, zodat het verstandig blijft de kosten tot een minimum te beperken.

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen Ziektewet- en WGA-uitkeringen van "vangnetters”
Vanaf 2014 worden de kosten zelfs nog hoger. Dan komen ook de Ziektewetuitkering en de WGA-uitkering van de zogenaamde "vangnetters” voor rekening van de werkgever. Vangnetters zijn werknemers die tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid ziek uit dienst gaan, meestal omdat de duur van hun arbeidsovereenkomst in die periode afliep.

Hoe kunt u op de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemers besparen?