Onze oplossing

Van Zijl Casemanagement beschikt over de deskundige en onafhankelijke casemanagers die u nodigt hebt.

 

register casemanager

 

De casemanagers van Van Zijl Casemanagement beschikken over de vereiste specifieke deskundigheid en ervaring die nodig is om u te helpen te besparen op de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemer(s). Zij hebben een specifieke opleiding genoten op post-HBO niveau en zijn ingeschreven als lid van de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers) waardoor zij de titel "register casemanager” mogen voeren. De vereiste bijzondere deskundigheid en ervaring worden verder bevorderd door de samenwerking met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die op dit gebied gespecialiseerd zijn.

 

samenwerking met advocaten van Kantoor Mr. van Zijl

 

Als u de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement wilt inschakelen, geeft u daartoe een opdracht aan één van de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die voor de uitvoering van die opdracht vervolgens de register casemanagers inschakelt. De register casemanagers werken dus onder toezicht de betreffende advocaat, overigens zonder dat voor dat toezicht extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Deze samenwerking tussen advocaat en register casemanager maakt dat eventuele vragen van de casemanager aan de advocaat snel worden beantwoord, dat wederzijdse kennisoverdracht wordt bevorderd en dat de advocaat wordt ingeschakeld  zodra uw belang als werkgever vereist dat bezwaar, beroep of hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van het UWV of dat een juridische procedure wordt ingesteld tegen een werknemer.

 

onafhankelijk van uw bedrijfsarts of arbodienst

 

Net als de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl zijn de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement daarmee onafhankelijk van alle anderen die een rol spelen bij de begeleiding van het ziekteverzuim van uw arbeidsongeschikte werknemer(s) en bij hun re-integratie. Uw relatie met uw eigen arbodienst kunt u desgewenst dan ook voortzetten, al ligt misschien meer voor de hand om gebruik te maken van de diensten van een zelfstandige bedrijfsarts om overlap in de dienstverlening (en dus dubbele kosten) te voorkomen. Ook met een zelfstandige bedrijfsarts (mits gecertificeerd) voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen. Zelfstandige bedrijfsartsen zijn bovendien vrijwel steeds zeer ervaren. Met behulp van het netwerk van de bedrijfsarts en van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement worden de diensten van anderen, zoals arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven, per geval ingezet, waarbij in overleg met u steeds opnieuw gekozen kan worden voor de dienstverlener die voor het betreffende geval het meest geschikt is. De onafhankelijkheid van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement zorgt er voor dat u er zeker van kunt zijn dat op tijd alles wordt gedaan wat voor u als werkgever nodig is om besparingen op de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemer(s) te realiseren (en niet meer dan dat).

 

respect voor de privacy van de werknemer

 

Als lid van de RNVC zijn de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement gebonden aan de ethische gedragscode van deze vereniging, die beoogt vermenging van de medische beoordeling door de bedrijfsarts en procesbegeleiding door de register casemanagers te voorkomen. U als werkgever hoeft daardoor niet te vrezen dat de inschakeling van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement uw bedrijf in opspraak brengt vanwege schending van de privacy van uw (ex-) werknemers.

 

integrale benadering

 

Anders dan de dienstverlening van de meeste arbodiensten richt de dienstverlening van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement zich niet alleen op de eerste 104 weken van ziekte. In de wetenschap dat het grootste deel van de kosten van arbeidsongeschiktheid veroorzaakt wordt door de tien jaar dat een eventuele WGA-uitkering aan de werkgever wordt toegerekend, is de dienstverlening van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement er uitdrukkelijk ook op gericht te voorkomen dat na de eerste 104 weken aan de werknemer langer dan nodig een WGA-uitkering wordt toegekend. Daartoe bewaken zij dat de bedrijfsarts er al tijdens de eerste 104 weken op toe ziet dat de werknemer zo snel mogelijk alle mogelijke behandelingen ondergaat. Is de werknemer daarna nog arbeidsongeschikt, dan zou door het UWV een IVA-uitkering moeten worden toegekend, die niet aan de werkgever wordt toegerekend. Gebeurt dat niet dan schakelen de register casemanagers de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl in om bezwaar te maken.