Hoe kan Van Zijl Casemanagement u helpen te besparen op de kosten van uw arbeids-ongeschikte werknemer(s)?

Van Zijl Casemanagement beschikt over de deskundige en onafhankelijke casemanagers die u nodigt hebt.

Register casemanager

De casemanagers van Van Zijl Casemanagement beschikken over de vereiste specifieke des-kundigheid en ervaring die nodig is om u te helpen te besparen op de kosten van uw arbeids-ongeschikte werknemer(s). Zij hebben een specifieke opleiding genoten op post-HBO niveau en zijn ingeschreven als lid van de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereni-ging voor Case- en Caremanagers) waardoor zij de titel "register casemanager” mogen voe-ren. De vereiste bijzondere deskundigheid en ervaring worden verder bevorderd door de sa-menwerking met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die op dit gebied gespecialiseerd zijn.

Samenwerking met advocaten van Kantoor Mr. van Zijl

Als u de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement wilt inschakelen, geeft u daar-toe een opdracht aan één van de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die voor de uitvoering van die opdracht vervolgens de register casemanagers inschakelt. De register casemanagers werken dus onder toezicht de betreffende advocaat, overigens zonder dat voor dat toezicht extra kosten in rekening worden gebracht.

Deze samenwerking tussen advocaat en register casemanager maakt dat eventuele vragen van de casemanager aan de advocaat snel worden beantwoord, dat wederzijdse kennisoverdracht wordt bevorderd en dat de advocaat wordt ingeschakeld  zodra uw belang als werkgever ver-eist dat bezwaar, beroep of hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van het UWV of dat een juridische procedure wordt ingesteld tegen een werknemer.

Onafhankelijk van uw bedrijfsarts of arbodienst

Net als de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl zijn de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement daarmee onafhankelijk van alle anderen die een rol spelen bij de begelei-ding van het ziekteverzuim van uw arbeidsongeschikte werknemer(s) en bij hun re-integratie. Uw relatie met uw eigen arbodienst kunt u desgewenst dan ook voortzetten, al ligt misschien meer voor de hand om gebruik te maken van de diensten van een zelfstandige bedrijfsarts om overlap in de dienstverlening (en dus dubbele kosten) te voorkomen. Ook met een zelfstandi-ge bedrijfsarts (mits gecertificeerd) voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen. Zelfstandige bedrijfsartsen zijn bovendien vrijwel steeds zeer ervaren. Met behulp van het netwerk van de bedrijfsarts en van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement worden de dien-sten van anderen, zoals arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven, per geval ingezet, waarbij in overleg met u steeds opnieuw gekozen kan worden voor de dienstverlener die voor het betreffende geval het meest geschikt is. De onafhankelijkheid van de register casemana-gers van Van Zijl Casemanagement zorgt er voor dat u er zeker van kunt zijn dat op tijd alles wordt gedaan wat voor u als werkgever nodig is om besparingen op de kosten van uw ar-beidsongeschikte werknemer(s) te realiseren (en niet meer dan dat).

Respect voor de privacy van de werknemer

Als lid van de RNVC zijn de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement gebonden aan de ethische gedragscode van deze vereniging, die beoogt vermenging van de medische beoordeling door de bedrijfsarts en procesbegeleiding door de register casemanagers te voorkomen. U als werkgever hoeft daardoor niet te vrezen dat de inschakeling van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement uw bedrijf in opspraak brengt vanwege schending van de privacy van uw (ex-) werknemers.