mr. J.P.M. (Joop) van Zijl (1961), directeur


Als advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl te Tilburg heb ik gezien hoe bij mijn cliënten (werkgevers) de kosten van arbeidsongeschikte werknemers steeds weer veel hoger oplopen dan nodig is. Als ik word ingeschakeld is het vaak al te laat om nog tot optimale kostenbesparing te komen. Vanuit die wetenschap en omdat je als advocaat nu eenmaal vaak pas wordt ingeschakeld als een probleem manifest wordt, heb ik bedacht dat het goed zou zijn als de cliënten van ons kantoor een beroep zouden kunnen doen op de diensten van gespecialiseerde medewerk(st)ers die al veel eerder zouden kunnen worden ingeschakeld. Dat zijn de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement geworden. Zij kunnen proactief bezig om kosten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken.