Hoe werken de registercasemanagers van Van Zijl Casemanagement?

De register casemanagers van Van Zijl Casemanagement zullen op basis van een protocol dat is opgesteld vanuit de ervaringen die zijn opgedaan in de advocatenpraktijk van Kantoor Mr. van Zijl, op alle relevante momenten bewaken dat de juiste maatregelen worden genomen. Zij kunnen dat op verschillende manieren doen:

Bij één enkel geval van arbeidsongeschiktheid

Te denken valt hierbij aan kleine werkgevers die zelden te maken hebben met (dreigend) langdurig ziekteverzuim, of aan gevallen waarin de begeleiding van het ziekteverzuim of de re-integratie moeizaam verloopt en in gang moet worden getrokken ("troubleshooting”). U kunt de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement op elk gewenst moment inschakelen, maar hier geldt wel: "hoe eerder, hoe beter”.

Bij alle gevallen van arbeidsongeschikte werknemers

Voordeel hiervan is dat de register casemanagers ook al kostenbesparende maatregelen kunnen nemen voordat de werknemer arbeidsongeschikt is, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke werknemers in geval van arbeidsongeschiktheid recht hebben op een uitkering. Ook kunnen de register casemanagers in dit geval steeds vanaf het eerste moment worden ingeschakeld, in welk geval de beste resultaten kunnen worden bereikt. De register casemanagers van Van Zijl Casemanagement kunnen de begeleiding van het ziekteverzuim en de re-integratie volledig op zich nemen (volledig casemanagement), maar zij kunnen ook uw eigen personeelsmedewerk(st)er(s) ondersteunen en begeleiden (ondersteunend casemanagement). In dat geval onderhoudt uw eigen personeelsmedewerk(st)er de contacten met uw werknemer, de bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf en anderen, maar wordt deze daarbij gecoacht door de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement die zo bewaken dat steeds tijdig alle vereiste maatregelen worden genomen.

In alle gevallen is natuurlijk wel vereist dat alle informatie over de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie zo snel mogelijk wordt gedeeld met onze register casemanagers. Zo nodig kan deze informatie-uitwisseling geautomatiseerd verlopen.