Gedifferentieerde premie WGA berekenen

Gedifferentieerde premie WGA berekenen van jaar:
2016 2017 2018

Om de hoogte van uw gedifferentieerde premies (WGA en Ziektewet) voor het jaar 2018 te kunnen berekenen, dient u de volgende gegevens in te vullen:

Premieplichtige loonsom:
2012: €
2013: €
2014: €
2015: €
2016: €
Geschatte premieplichtige loonsom 2018:

Sector: *

* Bij een premieplichtige loonsom in 2016 van > € 3.280.000 behoeft deze vraag niet te worden beantwoord, behoudens voor de sector 52 Uitzendbedrijven.

Bedrag van de in 2016 betaalde en aan u toe te rekenen WGA-uitkeringen van werknemers:

Bedrag van de in 2016 betaalde en aan u toe te rekenen Ziektewetuitkeringen van flexwerkers (Ziektewet):N.B.: De uitslag van deze berekening is niet geldig indien u niet gedurende de gehele periode van 2011 tot en met 2015 werkgever bent geweest.

Elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste uitkomsten van de bovenstaande berekeningen is uitdrukkelijk uitgesloten.