Gedifferentieerde premie WGA berekenen

Gedifferentieerde premie WGA berekenen van jaar:
2017 2018 2019

Om de hoogte van uw gedifferentieerde premies (WGA en Ziektewet) voor het jaar 2019 te kunnen berekenen, dient u de volgende gegevens in te vullen:

Premieplichtige loonsom:
2013: €
2014: €
2015: €
2016: €
2017: €
Geschatte premieplichtige loonsom 2019:

Sector: *

* Bij een premieplichtige loonsom in 2017 van > € 3.310.000 behoeft deze vraag niet te worden beantwoord, behoudens voor de sector 52 Uitzendbedrijven.

Bedrag van de in 2017 betaalde en aan u toe te rekenen WGA-uitkeringen van werknemers:

Bedrag van de in 2017 betaalde en aan u toe te rekenen Ziektewetuitkeringen van flexwerkers (Ziektewet):Elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste uitkomsten van de bovenstaande berekeningen is uitdrukkelijk uitgesloten.