Nieuws

Nieuwe verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte bij nieuwe ziekmelding na gedeeltelijke werkhervatting

Zaterdag 24 augustus 2013


Een werkneemster die langer dan 104 weken ziek was geweest en daarna gedeeltelijk arbeidsongeschikt was en bij de werkgever aangepaste werkzaamheden verrichtte zonder ooit haar oorspronkelijke werk volledig te hebben hervat, viel opnieuw wegens ziekte uit. De vraag of de werkgever verplicht was daarbij opnieuw gedurende 104 weken loon tijdens ziekte te betalen, hing af van de vraag of…

Lees verder…
Bron: www.vanzijl-advocaten.nl