Kleine, middelgrote en grote werkgevers

De gevolgen van de wet doen zich op verschillende wijze voelen voor verschillende categorieën werkgevers: kleine, middelgrote en grote.

 

Kleine werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtig loon dat kleiner is dan of gelijk aan tien maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer. Grote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtig loon dat groter is dan honderd maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer. Middelgrote werkgevers vormen de tussengroep: werkgevers met een premieplichtig loon groter dan tien en kleiner dan of gelijk aan honderd maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer. Het premieplichtige loon waar het om gaat wordt berekend over het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de toepassing van de wet betrekking heeft.

 

Voor 2013 zou het volgende gelden:

 

  •  kleine werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtig loon in 2011 kleiner dan of gelijk aan € 303.000;
  •  middelgrote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtig loon in 2011 groter dan € 303.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 3.030.000;
  •  grote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtig loon in 2011 groter dan € 3.030.000.

 

Voor kleine werkgevers zijn de gevolgen van de wet beperkt. Voor grote werkgevers gelden de gevolgen van de wet in volle omvang. Voor middelgrote werkgevers gelden de gevolgen van de wet sterker naar mate het premieplichtig loon dichter bij de grens met grote werkgevers ligt en minder sterk naar mate het premieplichtig loon dichter bij de grens met kleine werkgevers ligt.


Vangnetters