Welkom bij Van Zijl casemanagement en advies

Van Zijl Casemanagement en Advies is in 2013 opgericht door mr. J.P.M. (Joop) van Zijl. In zijn praktijk als advocaat bij (toen nog) Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg zag hij steeds weer hoe werkgevers kansen op besparingen laten liggen. Kleine werkgevers, maar ook middelgrote en grote. Vanuit de overtuiging dat het beter moet en vanuit de wetenschap hoe het beter kan, heeft hij het initiatief genomen tot het aanbieden van een vorm van casemanagement die de kosten van arbeidsongeschikte werknemers daadwerkelijk tot een minimum kan beperken.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot Van Zijl Casemanagement en Advies. Naast instrumenten om grip te krijgen op de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid, hebben we bij uitstek de kennis in huis om werkgevers te adviseren over het beperken van de kosten van arbeidsongeschikte werknemers.

Uw voordelen

  • Onze casemanagers werken nauw samen met (onder de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van) de advocaten van Van Zijl advocaten.
  • Onafhankelijke advisering: wij dienen het belang van de werkgever en niet ook andere belangen (al wijzen wij in onze advisering natuurlijk ook op de belangen van de werknemers en de positie van andere betrokken partijen, zoals de bedrijfsarts of arbodienst),
  • Bewezen resultaten in het realiseren van besparingen op de kosten van ziekteverzuim, Ziektewet- en WGA-uitkeringen. Klik hier voor meer informatie.
  • Advisering ten aanzien van het benutten van loonkostenvoordelen en subsidies voor uw medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden een maatwerkoplossing voor totale ontzorging of, indien gewenst, een reguliere check op het benutten van de regelingen voor het in dienst nemen en houden van bepaalde doelgroepen. Daarvoor maken we niet alleen gebruik van automatisering (koppeling met uw administratie) maar ook van de expertise van onze adviseurs.
Daarbij werken we graag samen met bijvoorbeeld assurantietussenpersonen en met accountants- en administratiekantoren. Het bundelen van de expertise van deze partijen met die van ons, levert niet alleen de werkgevers maar ook alle andere betrokken partijen voordelen op!