Nieuws

●●●

Gedifferentieerde premies berekenen

Gedifferentieerde premie WGA berekenen van jaar:
2016 2017 2018

Om de hoogte van uw gedifferentieerde premies (WGA en Ziektewet) voor het jaar 2018 te kunnen berekenen, dient u de volgende gegevens in te vullen:

Premieplichtige loonsom:
2012: €
2013: €
2014: €
2015: €
2016: €
Geschatte premieplichtige loonsom 2018:

Sector: *

* Bij een premieplichtige loonsom in 2016 van > € 3.280.000 behoeft deze vraag niet te worden beantwoord, behoudens voor de sector 52 Uitzendbedrijven.

Bedrag van de in 2016 betaalde en aan u toe te rekenen WGA-uitkeringen van werknemers:

Bedrag van de in 2016 betaalde en aan u toe te rekenen Ziektewetuitkeringen van flexwerkers (Ziektewet):N.B.: De uitslag van deze berekening is niet geldig indien u niet gedurende de gehele periode van 2011 tot en met 2015 werkgever bent geweest.

Elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste uitkomsten van de bovenstaande berekeningen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Kennismakingsgesprek

Hebt u belangstelling voor de dienstverlening van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement? Vul dan onderstaande gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

●●●