Re-integratiecheck


Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de financiële risico’s bij verzuim en arbeidsongeschiktheid van uw personeel. Uw medewerker valt uit en u gaat samen aan de slag met de Poortwachter verplichtingen (wellicht ondersteund door een arbodienst). U houdt een re integratieverslag bij en als de medewerker uiteindelijk 104 weken ziek is geweest, volgt de toetsing bij UWV. Dan pas weet u of u een, zoals UWV dat noemt, "bevredigend re-integratieresultaat" hebt bereikt. Als dat niet het geval is, toetst het UWV de door u gepleegde re-integratie-inspanningen. Mocht het re-integratieresultaat onvoldoende zijn en zijn naar het oordeel van het UWV onvoldoende re-integratie-inspanningen gepleegd, dan legt het UWV een "loonsanctie" op. U wordt daarmee verplicht om nog eens 52 weken lang het loon tijdens ziekte voor 70% door te betalen.

U kunt de regie in eigen hand nemen en houden door ons in te schakelen voor een re-integratiecheck. Eén van onze ervaren casemanagers checkt dan het dossier en brengt een advies uit waar zowel u als uw medewerker mee aan de slag kunnen.

Klik hier om onze brochure te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michèle Sonneveld, per e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl of telefonisch: 06 - 55 40 59 88 of met Christa Jacobs: c.jacobs@kantoormrvanzijl.nl , tel. 06 - 83 64 72 33.