Eigenrisicodragen Ziektewet


Inrichting en uitvoering van het Ziektewet-eigenrisicodragen (ZW-ERD)

U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen om te horen wat wij kunnen betekenen bij de inrichting en uitvoering van uw ZW-ERD-proces. 

Naast het inrichten van het ZW-ERD-proces voor uw bedrijf tegen eenmalige kosten, zijn wij u ook graag van dienst bij de uitvoering van het ZW- ERD-proces. Vanaf dag één bij een ziek-uit-dienst-melding, nemen wij dan de volledige uitvoering op ons voor wat betreft ZW-ERD (voor de uitzendbranche vanaf de vierde week). Van dagloonberekening, aanvragen van een beschikking van het UWV tot het opleggen van een maatregel (bij de Ziektewet is een maatregel van toepassing in plaats van stopzetting van de loonbetaling) tot herstel, verzorgen wij de uitvoering van de Ziektewet. Onze ervaring is dat door zeer frequent contact met verzekerden, een strakke regie en korte lijnen, de verzuimduur aanzienlijk kan worden gereduceerd. Het UWV houdt bij ons kantoor door middel van audits toezicht op de uitvoering van de Ziektewet. 

Wij ontzorgen door middel van ons ZW-ERD-casemanagement de werkgever dus volledig. Daarbij betaalt u alleen voor de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden. Er worden geen dossierkosten in rekening gebracht. U betaalt dus ook alleen als er zich feitelijk een ZW-ERD-situatie voordoet. Geen instroom in de Ziektewet betekent voor u dus ook geen kosten. En onze casemanager zorgt dat alles goed is ingeregeld, voor het geval er toch een werknemer ziek uit dienst gaat.