Premie controle onderzoeken Werkhervattingskas


Jaarlijks ontvangen alle publiek verzekerde werkgevers (dat zijn alle werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn) aan het einde van het jaar een beslissing van de belastingdienst, waarin is vermeld hoe hoog de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (premie ter bekostiging van de de Ziektewet- en WGA-uitkeringen) is die de werkgever in het volgende jaar aan de belastingdienst moet betalen.

Wij controleren deze premiebeschikking nauwkeurig, brengen uw instroomrisico in kaart en adviseren u hoe u eventuele schadebedragen kunt verminderen en voorkomen. We maken eerst een kosteloze Quick Scan om een inschatting te maken van het nut van bezwaar tegen de premiebeschikking. Deze Quick Scan bespreken we met u en vervolgens beslist u of we een onderzoek premiecontrole voor u gaan opstarten.

Klik hier voor onze resultaten onderzoek premiecontrole 2020.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michèle Sonneveld, per e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl of telefonisch: 06 - 55 40 59 88.