Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in het Staatsblad gepubliceerd. Die wet heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers. De belangrijkste delen van de wet treden pas in 2014 en 2016 in werking. Werkgevers zullen de gevolgen van de wet ook pas dan echt merken. Maar de feiten op basis waarvan de wet dan wordt toegepast, zijn de feiten van nu. Werkgevers die deze feiten in hun voordeel willen beïnvloeden moeten daarom nu in actie komen en preventieve maatregelen nemen.


Kleine, middelgrote en grote werkgevers

Vangnetters

Achtergrond en doelstelling van de wet

Premiedifferentiatie

Eigenrisicodragen

Verschillende gevolgen voor kleine, middelgrote en grote werkgevers

Overstap naar eigenrisicodragen

Voor welke (ex-) werknemers gelden de gevolgen voor de premiedifferentiatie en het eigenrisicodragen?

Gevolgen van de wet voor (middel)grote werkgevers

Wat kunnen werkgevers doen om deze gevolgen te beperken?